Privacy

Ons beleid met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens


Uw privacy is bij De Lingerie Academie overeenkomstig met de Belgische grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.


In een wereld die steeds digitaler wordt, moet De Lingerie Academie persoonsgegevens verzamelen en verwerken om u de producten en diensten die u wenst te kunnen leveren. In dit document tracht De Lingerie Academie zijn beleid uit te leggen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen.


Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, e‑mailadres, geboortedatum, producten en diensten die u heeft gebruikt, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz.


Verzamelen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door De Lingerie Academie worden verwerkt voor het uitvoeren van en het verbeteren van de efficiëntie en de kwaliteit van onze diensten. Die informatie omvat meestal uw naam, adres, telefoonnummer, e‑mailadres, bestelgeschiedenis en cursusgeschiedenis.


Gebruik van cookies op onze website

Cookies zijn kleine informatiebestanden die de server van een website via uw browser tijdelijk opslaat op uw computer of ander toestel. Cookies hebben uiteenlopende functies: ervoor zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de bezoeker, statistische gegevens verzamelen, de inhoud van en/of de reclame op de sites aanpassen aan de gebruiker enz.


U accepteert het gebruik van cookies, overeenkomstig dit document, wanneer u onze websites gebruikt.


U kan te allen tijde deze cookies blokkeren in uw webbrowser. Alle webbrowsers bieden de mogelijkheid om de cookies die op uw computer of ander toestel worden geïnstalleerd te beheren. Houd er wel rekening mee dat cookies blokkeren via de browserinstellingen geen enkel effect heeft op de cookies die eventueel al eerder op uw computer zijn geïnstalleerd. Als u die cookies wilt uitschakelen, moet u ze verwijderen.


Doorgeven van persoonsgegevens

De Lingerie Academie gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u De Lingerie Academie uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen.


Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als wettelijk vereist en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging.


Gegevensbeveiliging

De Lingerie Academie neemt beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. De Lingerie Academie verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een passend veiligheidsniveau te garanderen.


Hoe kan u uw persoonsgegevens controleren?

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, ze indien nodig wilt laten corrigeren, of als u wenst dat ze gewist worden of de verwerking ervan beperkt wordt, als u tegen de verwerking bezwaar wenst te maken, u uw toestemming wilt intrekken of gebruik wenst te maken van de gegevensoverdraagbaarheid, kunt u contact met ons opnemen via info@lingerie-academie.be.


Contact

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons ook schriftelijk contacteren via De Lingerie Academie, Basilieklaan 154, 3270 Scherpenheuvel..

Contact


Grote Braamstraat 1b in 2220 Heist-Op-Den-Berg (Belgium)

Email: info@lingerie-academie.be

Tel:  +32-494 38 00 11workshops lingerie maken

en lingerie patroontekenenworkshops lingerie making

and lingerie pattern drafting

Copyright @ All Rights Reserved

- privacy beleid -

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren